Sitemap  Contact Feedback
Use of Thuraya/Irridium Satellite phones is banned in India. Unauthorised use of such phones will lead of confiscation of the same and will attract prosecution as per relevant laws governing use of satellite phones in India. Visitors are advised not to carry/use satellite phones during their visit to India.
Ấn Độ cấm sử dụng điện thoại vệ tinh Thuraya/Irridium. Người sử dụng trái phép loại điện thoại này sẽ bị tịch thu điện thoại và khởi tố theo luật pháp liên quan đến việc sử dụng điện thoại vệ tinh tại Ấn Độ. Vì vậy, du khách khi đến thăm Ấn Độ không nên mang theo hay sử dụng điện thoại vệ tinh.
Home
Government of India and Government of Vietnam to host workshop on Energy Efficiency Opportunities in Vietnam

 

PRESS RELEASE

Government of India and Government of Vietnam to host workshop on Energy Efficiency Opportunities in Vietnam

Hanoi, 8th November, 2016:  During the official visit of the Prime Minister of India, H.E. Mr. Narendra Modi to Vietnam in September 2016, he alongwith Prime Minister, H. E. Mr. Nguyen Xuan Phuc emphasized that enhancing bilateral economic engagement is a strategic objective and identified priority areas for cooperation especially in the field of energy such as hydrocarbons, power generation, renewable energy and related infrastructure.  Cooperation in Energy Efficiency has emerged as a priority focus because a Megawatt saved is a Megawatt produced at a significantly lower cost. It also ensures harmony between environmental and developmental needs of both the countries.

The present electricity generation capacity of Vietnam is 40,000 MW and consumption is 162 billion kWh  (According to EVN Vietnam) and given the pace of its rapid development, the rate of consumption will only grow further. The power consumption of the  country is forecasted to grow at 10% annually. In order to meet the demand the generating capacity of Vietnam’s power sector should be 87,000 MW by 2025 and 130,000 MW by 2030. While scaling up power generation is critical, demand side measures focusing on energy efficiency can play a crucial role in moderating the increase in demand without compromising on the quality of output. Such measures, if taken on a large scale, would help bridge the demand-supply gap and will supplement the supply side measures being taken.

Considering increasing energy demand, the Government of Vietnam is looking to scale up its efforts towards energy efficiency. Supporting this, a workshop on Energy Efficiency (EE) and Demand Side Management (DSM) will be organized on 9th November, 2016 in Hanoi by the Embassy of India and Energy Efficiency Services Limited (EESL), a joint venture company under the Ministry of Power of the Government of India in collaboration with Vietnam Energy Conservation and Energy Efficiency Association (VECEA) and Energy Conservation Centre (ECC), Peoples Committee of Hanoi. The workshop will be presided over by H.E. Parvathaneni Harish, Ambassador of India to Vietnam, Ambassador Satish Mehta, Senior Advisor, EESL, Mr. Nguyen Dinh Hiep, Vice Chairman of VECEA and Mr. Nguyen Thanh Hai, Deputy Director General, Dept. of Industry and Trade.

The objective of this workshop is to highlight EESL’s successful experience in implementing large scale energy efficiency projects, interact with various stakeholders of Vietnam and create an opportunity for transfer of best practices. The workshop would be attended by Vietnam’s policy makers, relevant government departments, think tanks, and experts etc. to deliberate on the subject. EESL, would like to share its experience, knowledge and implementation capability through collaboration to tap energy efficiency potential in domestic and municipal lighting sector, domestic appliances segment, municipal and agricultural pumping segment, solar-based standalone lighting segments etc. in Vietnam.

Unlike establishing new power generation capacity, energy efficiency projects can be implemented quickly and the investments required are only 20-30% of generation of energy. The additional benefit is the reduction of GHG (Greenhouse Gases) emissions.

In the last two years, with the support of Government of India, EESL has already distributed 177 million LED bulbs which save on a daily basis 62.72 Million Units of electricity, reduce consumers’ power bills by over US$ 3.5 million, avoid peak demand of 4,584 MW & reduce 50,810 tons of CO2 emission. EESL has also changed over 1.3 million street lights.  EESL’s efforts have created a win-win situation for all the domestic consumers, municipalities, distribution companies and the government. But, perhaps, the biggest winner is the environment.   

There are many such opportunities in Vietnam to harness the benefits of energy savings through simple and cost effective energy efficiency measures.

Energy efficiency and demand side management are quintessential strategies for all Municipalities and Electric Utilities to improve operational efficiency and reduce overall cost of operations in a sustainable manner. Moreover, these are important tools for governments and societies as a whole to address the menace of environmental degradation, worsening air quality, greenhouse gas emissions and resulting climate change

About EESL:

A joint venture of four government companies - NTPC Limited, Power Finance Corporation, Rural Electrification Corporation and POWERGRID - Energy Efficiency Services Limited (EESL) was set up under the Ministry of Power to facilitate implementation of energy efficiency projects. EESL is a Super Energy Service Company (ESCO) that seeks to unlock energy efficiency market in India, estimated at US$ 12 billion that can potentially result in energy savings of up to 20 per cent of current consumption, by way of innovative business and implementation models. It also acts as the resource centre for capacity building of State DISCOMs, Electricity Regulatory Commissions (ERCs), etc.

Thông cáo Báo chí

Chính Phủ Ấn Độ Chính Phủ Việt Nam cùng tổ chức hội thảo về Hiệu quả Năng Lượng hội tại Việt Nam

Nôi, Ngày 08 tháng 11 năm 2016: Trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tháng 9 năm 2016, Thủ tướng Ấn Độ cùng với Thủ tướng Nguễn Xuân Phúc hai bên đã nhấn mạnh rằng tăng cường hợp tác kinh tế song phương một mục tiêu mang tính chiến lược đã chỉ ra những lĩnh vực ưu tiên hàng đầu trong hợp tác đặc biệt trong lĩnh vực năng lược như dầu khí, phát điện, năng lượng tái tạo sở hạ tầng liên quan. Hợp tác trong lĩnh vực sử dụng năng lượng hiệu quả đang trở thành mối quan tâm hàng đầu mỗi một Megawat được tiết kiệm tương đương với một Megawat được sản xuất với giá thành rẻ. Điều này cũng đảm bảo cân bang hài hòa giữa nhu cầu phát triển môi trường của cả hai nước.

Tổng công suất của toàn bộ ngành điện tại Việt Nam hiện nay, theo số liệu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam 40,000 MW với lượng tiêu thụ 162 tỷ kWh trong khi nhu cầu điện Việt Nam vẫn tiếp tục tăng trưởng với tốc độ cao. Nhu cầu tiêu thụ điện của Việt Nam được dự báo tăng trưởng với tốc độ 10% mỗi nămNhằm đáp ứng nhu cầu, công suất phát điện của ngành điện Việt Nam phải đạt 87.000 MW vào năm 2025 130.000 MW vào năm 2030. Trong khi để tăng công suất phát điện còn rất khó khăn thì việc chú trọng tới sử dụng năng lượng hiệu quả trong khâu tiêu thụ sẽ giúp làm giảm mức tăng nhu cầu tiêu thụ điện năng không ảnh hưởng tới chất lượng sử dụng. Các biện pháp này, nếu được thực hiện trên một quy lớn, sẽ giúp thu hẹp khoảng cách cung-cầu góp phần hỗ trợ những biện phát xử phần cung đang được tiến hành.

Với nhu cầu tiêu thụ điện ngày càng tăng, Chính phủ Việt Nam đang đẩy mạnh nỗ lực theo hướng sử dụng hiệu quả năng lượng. Nhằm hỗ trợ mong muốn này,  hội thảo về năng lượng hiệu quả (EE) và Quản lý Nhu cầu (DSM) sẽ được tổ chức vào ngày 9 tháng 11 năm 2016 tại Hà Nội bởi Đại sứ quán Ân Độ phối hợp với Tổ chức Tiết kiệm Năng lượng Ấn Độ (EESL),  tổ chức nhà nước trực thuộc Bộ Điện Lực, Chính phủ Ấn Độ và Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng Hà Nội (ECC) thuộc Uỷ ban Nhân dân Thành Phố Hà Nội. Hội thảo sẽ được chủ trì bởi ngài Parvathaneni Harish, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam, Cựu Đại sứ Satish Mehta, Cố vấn cao cấp của EESL, ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc, Sở Công Thương và ông Đào Hồng Thái, Giám đốc Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng Hà Nội kiêm Phó Chủ tịch Hội Khoa học Công nghệ Sử dụng Năng lượng Tiết kiệm và Hiệu quả Việt Nam.

Mục tiêu của các cuộc họp này nhằm để giới thiệu kinh nghiệm EESL trong việc thực hiện các dự án hiệu quả  sử dụng năng lượng với quy mô lớn, tương tác với nhiều bên liên quan của Việt Nam và giúp tạo cơ hội cho chuyển giao phương thức thực hiện tốt nhất. Hội thảo sẽ có sự tham dự của các nhà hoạch định chính sách Việt Nam, các phòng ban liên quan, các viện nghiên cứu chính sách, cùng các chuyên gia hoạt độc lập và còn nhiều đối tác nữa đến để cùng thảo luận về chủ đề này. EESL muốn chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và năng lực triển khai thông qua hợp tác với các đối tác Việt Nam để khai thác cơ hội  sử dụng năng lượng hiệu quả trong chiếu sáng đô thị và chiếu sáng tại các hộ gia đình, sử dụng sản phẩm tiết kiệm năng lượng trong ngành nông nghiệp như bơm nông nghiệp và sử dụng năng lượng mặt trời trong chiếu sáng.

Không giống như việc tăng công suất phát điện mới, dự án sử dụng năng lượng hiệu quả có thể  được thực hiện nhanh chóng với khoản đầu tư cần thiết chỉ từ 20-30% lượng năng lượng được sản xuất.  Ngoài ra nó còn đóng góp vào giảm thiểu phát thải khí nhà kính.

Trong hai năm gần đây, với sự hỗ trợ của Chính phủ Ấn Độ, EESL đã phân phối 177 triệu bóng đèn LED giúp tiết kiệm trên  62,72 triệu đơn vị điện mỗi ngày, góp phần giảm 3,5 triệu Đô la Mỹ trên tổng hóa đơn điện của người tiêu dung, giảm 4.584 MW trong tổng nhu cầu sử dụng điện giờ cao điểm, cũng như giảm thiểu 50.810 tấn khí thải CO2. EESL cũng đã thay thế hơn 1,3 triệu đèn đường. Chính những nỗ lực của EESL đã đem lại lợi ích cho nhiều người tiêu dùng, đô thị,