Sitemap  Contact Feedback
Use of Thuraya/Irridium Satellite phones is banned in India. Unauthorised use of such phones will lead of confiscation of the same and will attract prosecution as per relevant laws governing use of satellite phones in India. Visitors are advised not to carry/use satellite phones during their visit to India.
Ấn Độ cấm sử dụng điện thoại vệ tinh Thuraya/Irridium. Người sử dụng trái phép loại điện thoại này sẽ bị tịch thu điện thoại và khởi tố theo luật pháp liên quan đến việc sử dụng điện thoại vệ tinh tại Ấn Độ. Vì vậy, du khách khi đến thăm Ấn Độ không nên mang theo hay sử dụng điện thoại vệ tinh.
Home
Đại sứ quán sẽ nghỉ làm việc vào ngày 14 tháng 04 năm 2017/Embassy will remain closed on 14th April 2017

THÔNG BÁO

“Đại sứ quán sẽ nghỉ làm việc vào ngày 14 tháng 04 năm 2017 (Thứ sáu) nhân lễ Kỷ niệm Ngày sinh của Tiến sĩ B.R.Ambedkar. Lãnh sự quán sẽ tiếp tục làm việc bình thường bắt đầu từ 09:30 sáng ngày 17 tháng 04 năm 2017.”

NOTICE

“The Embassy will remain closed on 14th April 2017 (Friday) on account of  Birth Anniversary of Dr. B.R.Ambedkar. Consular Services will be available on 17th April from 0930 hrs onwards.”