Các Điều khoản sử dụng này áp dụng cho việc bạn sử dụng tất cả nội dung trên trang web INDembassy.com.vn. Nội dung được sở hữu độc quyền bởi INDembassy.

  1. Những thông tin mà chúng tôi cung cấp cho bạn không phải các lời khuyên y tế, và không thay thế cho bất kì một đơn thuốc, ý kiến bác sĩ nào. Những nội dung mà chúng tôi cung cấp với mục đích thông tin và giáo dục chung. Không có mối quan hệ bác sĩ / bệnh nhân nào được tạo ra giữa bạn và INDembassy khi bạn sử dụng, truy cập hoặc xem Nội dung của chúng tôi. Khi làm như vậy, bạn đồng ý rằng những nội dung này không phải là những tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc ý kiến ​​y tế khác.
  2. Nội dung của INDembassy có thể không hoàn chỉnh vào bất kỳ thời điểm cụ thể nào. Chúng tôi có thể sửa đổi, thay đổi và cập nhật nội dung một cách thường xuyên. Mặc dù chúng tôi cố gắng duy trì nội dung hiện tại, do tính chất ngày càng phát triển của khoa học và kỹ thuật y tế và khó khăn trong việc cô đọng các chủ đề phức tạp thành tài liệu dễ đọc dễ hiểu, INDembassy không có cách nào bảo đảm hoặc thể hiện rằng nội dung đã hoàn tất , chính xác tuyệt đối. Hơn nữa, bất kỳ thông tin nào được chia sẻ trong hoặc thông qua nội dung có thể không nhất thiết thể hiện quan điểm hiện tại của INDembassy hoặc các bác sĩ có liên quan, nó có thể không phản ánh những phát triển y tế mới nhất và nó có thể không đại diện cho một cuộc thảo luận hoặc điều trị toàn diện liên quan đến bất kỳ chủ đề cụ thể nào.
  3. Quyền sở hữu nội dung. Tất cả nội dung được sở hữu và / hoặc được cấp phép cho INDembassy. Và được bảo hộ bản quyền bởi DMCA.
  4. Thông báo sở hữu trí tuệ. Bất kỳ việc sử dụng, sao chép, xuất bản hoặc phổ biến bất kỳ Nội dung nào đều bị nghiêm cấm trừ khi bạn có được sự cho phép trước bằng văn bản của INDembassy. Tuy nhiên, bạn có thể in, sao chép hoặc tải xuống nội dung cho mục đích cá nhân, phi thương mại và thông tin. Trong trường hợp như vậy, bạn không được sửa đổi bất kỳ nội dung nào và bạn phải duy trì và tuân thủ tất cả bản quyền, nhãn hiệu và các thông báo khác có trong nội dung. Nếu bạn chia sẻ bất kỳ nội dung vui lòng ghi rõ nguồn: INDembassy.com.vn và trỏ link về bài gốc nơi mà bạn lấy nội dung.
  5. Đối với các liên kết đến các nội dung bên ngoài. INDembassy không kiểm soát được nội dung trên các trang web mà chúng tôi liên kết đến, và chúng tôi sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào và cũng không nhất thiết phải xác nhận, phê duyệt và / hoặc xử phạt nó. Nếu bạn truy cập nội dung không phải của INDembassy, bạn sẽ tự chịu rủi ro.
  6. Sửa đổi. INDembassy thường xuyên thay đổi nội dung của trang web bao gồm cả điều khoản sử dụng và bạn đồng ý bị ràng buộc bởi bất kỳ thay đổi nào như vậy.
  7. Miễn trừ trách nhiệm. INDembassy từ chối mọi trách nhiệm đối với mọi vi-rút, hỏng dữ liệu hoặc các rủi ro khác trên máy tính, hệ điều hành máy tính hoặc thiết bị khác được sử dụng để truy cập nội dung của chúng tôi. INDembassy từ chối mọi trách nhiệm pháp lý đối với các hành vi hoặc thiếu sót liên quan đến nội dung. Nội dung được cung cấp, KHÔNG CÓ BẤT KỲ MỘT ĐẢM BẢO, GIỚI HẠN, BẢO HÀNH NÀO.  SỬ DỤNG NỘI DUNG LÀ RỦI RO RIÊNG CỦA BẠN. BẠN ĐÁNH GIÁ TRÁCH NHIỆM ĐẦY ĐỦ VÀ CHẤP NHẬN RỦI RO KHI TẢI XUỐNG VÀ / HOẶC SỬ DỤNG CÁC LOẠI NỘI DUNG TRÊN TRANG WEB NÀY.
  8. Thỏa thuận. Bằng cách sử dụng hoặc truy cập Nội dung, bạn đồng ý bị ràng buộc vô điều kiện bởi các Điều khoản sử dụng này.