Nằm trên đường Trần Hưng Đạo là một tòa nhà mang tính bước ngoặt nằm ở thành phố Hà Nội, chỉ cách hồ Hoàn Kiếm – trung tâm Hà Nội khoảng 1 km. Đó là một tòa nhà di sản và con đường mà nó tọa lạc được đặt theo tên của tướng Trần Hưng Đạo – một trong những vị tướng vĩ đại nhất trong lịch sử quân sự Việt Nam. Chính ông là người đã hai lần gây ra những thất bại nặng nề trước những kẻ xâm lược vào cuối thế kỷ 13.

Các tòa nhà ban đầu trong các cơ sở được xây dựng khoảng 70 năm trước, trong nửa đầu của thế kỷ XX. Kể từ đó, nó đã trải qua một vài lần cải tạo, bao gồm một lần cải tiến lớn vào năm 1996-97. Các tòa nhà đã được cải tạo hoàn toàn vào năm 1997 và một hội trường kiêm phòng hội nghị đa năng, được đặt theo tên của Chủ tịch Hồ Chi Minh và Pt. Jawaharlal Nehru được khánh thành bởi cố Thủ tướng Việt Nam Phạm Văn Đồng. Ở hai bên của Hội trường đa năng, Đại sứ quán được đặt trong hai tòa nhà trong cùng một khu nhà.

Nguyên văn:

The present chancery premises on the Tran Hung Dao street is a landmark building located in Hanoi City, just about a kilometer away from Hanoi’s heart – the Hoan Kiem Lake. It is a heritage building and the street on which it is located is named after General Tran Hung Dao – one of the greatest Generals in Vietnamese military history. It was he who twice inflicted crushing defeats on invaders in the late 13th century.

The premises were initially hired for the then Consulate General of India in the summer of 1959. Since then, the premises have seen many changes including its own elevation as an Embassy in 1972.

The original buildings in the premises were built about 70 years back, in the first half of the twentieth century. Since then, it has undergone a few renovations including a major one in 1996-97. The buildings were fully renovated in 1997 and a multi-purpose meeting hall-cum-auditorium, named after Ho-Chi-Minh and Pt. Jawaharlal Nehru was inaugurated by the late Prime Minister of Vietnam Pham Van Dong. On either side of the Multipurpose Hall, the Embassy is housed in two buildings in the same compound.