Việc sử dụng bất kì thông tin nào trên trang web này đều có nguy cơ của riêng bạn. INDembassy sẽ không chịu trách nhiệm về hậu quả của quyết định sử dụng thông tin trong trang web này. Thông tin y tế được cung cấp trong trang web này chỉ dành cho mục đích giáo dục; nó không ngụ ý thay thế cho lời khuyên y tế chuyên nghiệp. Luôn luôn tham khảo ý kiến ​​bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn trước khi bắt đầu bất kỳ điều trị nào.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

INDembassy cam kết quyền riêng tư cho khách truy cập trang web của chúng tôi. Khi một người truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập và theo dõi dữ liệu từ máy chủ của trang web của chúng tôi. Thông tin này giúp chúng tôi cải thiện nội dung được cung cấp trên trang web của mình. Thông tin được thu thập có thể bao gồm thời gian bạn dành cho trang web, các trang bạn truy cập, loại trình duyệt và hệ điều hành và tên của nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn.

Trang web của chúng tôi cung cấp khả năng yêu cầu thông tin trực tuyến. Để xử lý yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin nhận dạng cá nhân. Tất cả các thông tin thu thập được dùng với mục đích cung cấp những thông tin mà bạn đang cần. Chính sách của chúng tôi là không chia sẻ thông tin với các bên thứ ba vì bất kỳ lý do gì, trừ khi được pháp luật yêu cầu phải làm như vậy hoặc khi cần thiết để xử lý các yêu cầu của bạn.

Thông tin được thu thập không bao giờ được bán, cho thuê, cho mượn hoặc tương tự cho bất kỳ bên thứ ba nào vì bất kỳ lý do gì.

  • Địa chỉ IP của bạn được sử dụng để giúp xác định bạn không phải là robot.
  • Trang web của chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn thông tin nhanh hơn.
  • Chúng tôi thu thập thông tin liên hệ của khách truy cập bao gồm địa chỉ email, số điện thoại. Thông tin liên lạc từ mẫu đơn đặt hàng được sử dụng để gửi đơn đặt hàng cho khách hàng. Thỉnh thoảng chúng tôi có thể gửi email cho bạn. Nếu bạn không muốn nhận những email này, xin vui lòng thông báo cho chúng tôi.
  • Tất cả các thông tin bạn cung cấp được coi là bí mật và sẽ không được tiết lộ cho bất cứ ai ngoại trừ khi bạn hoặc các cơ quan chức năng yêu cầu.

PHƯƠNG PHÁP BẢO MẬT TRUYỀN TẢI

Chúng tôi sử dụng công nghệ tiên tiến để mã hóa thông tin của bạn trước khi được gửi.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật của chúng tôi hoặc việc sử dụng thông tin của chúng tôi được thu thập thông qua trang web của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi.