admin

INDembassy là một blog về sức khỏe 24h chuyên cung cấp thông tin về bệnh viêm phế quản, bệnh phổi, ho, các bệnh về đường hô hấp và cách điều trị hiệu quả

Things to know about Indian visa in Vietnam

Vietnamese passport holders must apply for an India visa

Depending on the purpose of entering India, there are different types of Indian visa for Vietnam citizens. You can either choose to apply for a regular visa or an e-visa. In this article, we will focus on e-visa. About Indian visa for Vietnam passports As a Vietnamese passport holder, you need to apply for a

Indian embassy in ho chi minh city

An activity of Indian Consulate in Ho Chi Minh city

The Embassy is a diplomatic mission of one country in another country, established when the two countries have diplomatic relations and agreed to establish diplomatic missions. Currently, Vietnam has established diplomatic relations with many countries around the world, including India. Embassies are always located in the capital of a country. Therefore, all Embassies of other

Instructions on how to apply for visa India in Vietnam

The documents you need to prepare for India Visa are quite simple

Not only possessing beautiful natural scenery, India also attracts visitors from people in the world by unique architecture and long-standing culture. But to come to this beautiful country, visitors are required to apply for an Indian Visa. For Vietnamese citizens, to apply for an Indian visa, you can go to the Indian Embassy/Consulate located in

Some information of Indian Embassy in Hanoi, Vietnam

Map of the Indian Embassy in Hanoi, Vietnam

India is the most populous place in the world. This is the cultural and economic center of Asia. Every year, this place still attracts many students, visitors from many different countries. At the Indian Embassy in Vietnam, there is a huge demand for visas to travel to India for various purposes. Here are some information

Indian embassy in vietnam address

WELCOME TO EMBASSY OF INDIA IN VIET NAM

Indian embassies in Vietnam include, Indian embassies in Hanoi. Consulate General too India Ho Chi Minh City. Vietnam in India indian embassy in vietnam address The Vietnamese Embassy in India has two representatives in India. These representatives included a consulate general in Munbai and an embassy in New Delhi. The Indian Embassy in Hanoi is

indian embassy hanoi 2017, Vietnam – Yoga Protocol

3TYpQbDsh

Giáo thức yoga – chào mừng bạn đến Đại sứ quán Ấn Độ Tại Hà Nội (indian embassy hanoi –  hanoi IDY 2017 at Hanoi, Vietnam – Yoga Protocol – Welcome to Embassy of India in Ha Noi (Viet Nam) )   adminINDembassy là một blog về sức khỏe 24h chuyên cung cấp thông tin về

Thông tin về thị thực

z54Hb6Mle

Các loại thị thực Xin lưu ý: Việc thay đổi mục đích của chuyến đi là không được chấp nhận một khi bạn đã tới Ấn Độ. Hãy nộp hồ sơ xin cấp loại thị thực theo đúng yêu cầu của bạn trước chuyến đi. THỊ THỰC DU LỊCH :Có giá trị tối đa 6

Học bổng hợp tác kinh tế và kỹ thuật Ấn Độ (ITEC)

jgYMZ2xdl

Học bổng hợp tác kinh tế và kỹ thuật Ấn Độ (ITEC) Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội vui mừng thông báo rằng Việt Nam đã được phân bổ 150 vị trí theo chương trình  của Tập đoàn Kỹ thuật & Kinh tế Ấn Độ ( ITEC )  do Bộ Ngoại giao, Chính